werk 

Luciënne's schilderijen kenmerken zich door een grote diversiteit: soms is haar werk uitbundig en kleurrijk, dan weer verstild en meditatief. Hierin is het subtiele detail net zo belangrijk als het robuuste element. Geen van beide kan zonder de ander bestaan. Zo kan haar werk in verschillende series onderverdeeld worden:

© 2020 Luciënne van Eeden. Any use of any artwork or text without permission is strictly prohibited.